Kodaly Eğitimi

KODALLY EĞİTİMİÇALGI EĞİTİMİ

Müzik eğitimindeki bu yaklaşım, 1882-1967 yılları arasında yaşamış Macar besteci ve eğitimci Zoltan Kodaly tarafından geliştirilmiştir.  Okulumuzda da uygulanan Kodaly’ın Yaklaşımıyla Müzik Eğitimi, bütün dünyada yaygın olarak kabul gören ve Macaristan’da ve İngiltere’de ulusal müfredata alınmış bir eğitim yöntemidir. Bu sistemde 0 (sıfır) yaşından ilköğretim sonuna kadar çocuklarla çalışılabilir ve onlara müziğin temel kuralları şarkılar ve oyunlarla öğretilir. Bu şarkılar ve oyunlar özel olarak hazırlanmıştır ve her birinin bir amacı vardır. Amaca ulaşırken çocuğun eğlenmesi önemlidir.İnsanın ana dilini öğrenme yöntemi, Kodaly’ın Yaklaşımında, müziği öğretmek için kullanılır. Nasıl ki hepimiz ana dilimizi duyarak ve konuşarak öğrendiysek dil bilgisi kuralları ile okul çağında tanıştıysak Kodaly yaklaşımı müzik eğitiminin de aynı şekilde verilmesini savunur.

Çalgı eğitimi, bir çalgının başında oturmayı, teknik ve teorik bilgilerle donanmayı ve evde ödev yapmayı gerektirir. Henüz oyun çağında olan bir çocuk için bütün bunlar zordur. Ayrıca yetişkinler için son derece içselleşmiş bir takım kavramlar (matematiksel, yön ile ilgili, vb.) çocuklara tamamen yabancıdır ve bu da müziğin teorisi anlatılmaya çalışıldığında zorluk yaratır.  Kodaly’ın yaklaşımında çocuklar öncelikle şarkı ve oyunlarla, farkında olmaksızın bu kavramlarla tanışır ve bunları içselleştirirler. Kodaly’ın yaklaşımı çocuklara müzik eğitimini yaşamlarının doğal bir parçası halinde sunar ve böylece müzikle aralarında daha kalıcı ve sıcak bir bağ oluşur.

Müzik eğitiminde hayati önem taşıyan nabız, ritim, ses yüksekliği gibi temel unsurlar, ses gürlüğü ve hız ile ilgili terimler çocuklara, bilinç altında yer edecek biçimde öğretilir.  Grup halinde söylenen şarkıların yanı sıra, çocuğun tek başına şarkı söylemesi, uygun oyunlarla cesaretlendirilir. Şarkıların nasıl bir nitelik taşıdığı hakkında konuşulur. Müziğin temel unsurlarını öğretmek amacı taşıyan oyunlarla da çocuğun eğlenmesi, dikkatini canlı tutması ve konsantrasyon süresini uzatabilmesi sağlanır.

İleride bir çalgının eğitimine başlandığında öğrenci, temel bilgileri ve hatta müziği içte duymak, ritmik koordinasyon gibi daha ileri düzeyde vasıfları edinmiş olarak çalgının teknik özellikleri üzerinde yoğunlaşabilir.

Dersler format olarak, haftada yarım saat ve aynı yaş grubu çocuklardan oluşan sınıflar halinde yapılır. Anne ya da baba mutlaka öğrenciyle birlikte derse katılır. Bunun amacı hem evde şarkıları ve oyunları tekrarlarken öğrenciye yol gösterici olunabilmesi hem de müziğin ailece paylaşılmasının sağlanmasıdır.

Maria Rita Epik’in 1997 yılından itibaren sürdürdüğü araştırmaları ve İngiltere’de Kodaly Akademisi’nde gördüğü eğitimin ardından, Okulumuzda 1998 – 1999 öğretim yılında Kodaly’ın Yaklaşımıyla Müzik Eğitimi’ne başlanmıştır.